Historie

Historien om Fælles Hjælpemiddeldepot starter egentlig i 1995, hvor på den ene side en række kommuner og amter, og på den anden side lokale hjælpemiddelproducenter, private virksomheder og investeringsselskabet Industriudvikling, etablerede Zealand Care A/S.

Det blev etableret som et privat-offentligt projekt. Formålet var at samarbejde om en mere effektiv distribution af hjælpemidlerne, frem for at hver kommune og amt stod for hver deres indkøb og distribution.

Tidslinje

2024

Køge Kommune indtræder

Den 1. januar 2024 bliver Køge Kommune også en del af Fælles Hjælpemiddeldepot.

2022

Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

Depotet i Nyborg blev overdraget til PreMed A/S, depotet i Århus blev overdraget til Århus Kommune, og depotet i Greve blev overdraget til et nystiftet § 60a-fællesskab ”Fælles Hjælpemiddeldepot I/S” med syv kommuner som ejere:  Dragør, Faxe, Greve, Halsnæs, Lejre, Ringsted og Solrød.

2021

Louwman Group forlader Danmark

2021 i marts meldte Louwman Group ud, at de ville lukke alle deres aktiviteter i Danmark per 31. marts 2022.

2020

Fælles depot i Greve

For at sikre en mere effektiv organisation, blev depoterne på Sjælland i efteråret 2020 samlet i ét fælles depot i Greve. Foruden depotet i Greve, var der desuden et depot i Nyborg samt i Århus.

2011

Seniorland

2011 købte Zealand Care detailkæden Seniorland, der primært henvendte sig til private forbrugere. Zealand Care beskæftigede knap 80 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i Holbæk, 6 servicecentre, samt en Seniorland butik i Odense.

2011

Opkøbes af Louwman Group

I 2011 opkøbes Zealand Care og Welzorg Group af den hollandske koncern Louwman Group. Derved styrkedes Zealand Cares innovationsmuligheder yderligere. Zealand Care blev et datterselskab til Louwman Group, der beskæftigede ca. 4.300 medarbejdere og havde en årlig omsætning på ca. 12 milliarder Euro.

2006

Zealand Care opkøbes

I 2006 blev Zealand Care opkøbt af Welzorg Group, der er en hollandsk hjælpemiddeludbyder, hvilket gav nye muligheder for integrerede løsninger og produktudvikling.